Pomóż nam pomagać innym!

Nr konta Fundacji:
PL 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541
Bank Pekao S.A. SWIFT, BIC: PKOPPLPW

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, że powołana przez Naczelną Radę Lekarską w maju 2011 r. „Fundacja Lekarze Lekarzom” uzyskała osobowość prawną i rozpoczęła swą działalność.

Zgodnie z założeniami pragniemy:
– udzielać pomocy finansowej lekarzom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, przede wszystkim z powodu następstw klęsk żywiołowych, ale też innych nadzwyczajnych okoliczności,
– pomagać materialnie owdowiałym małżonkom lekarzy,
– organizować pomoc dla szczególnie uzdolnionych dzieci lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
– prowadzić działalność w zakresie pomocy materialnej lekarzom emerytom, rencistom i kolegom nie wykonującym zawodu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Planujemy ponadto wspierać finansowo inicjatywy samorządu zawodowego lekarzy w zakresie opieki zdrowotnej i i społecznej.
Przewidujemy również organizowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych.
Cele te chcemy realizować poprzez:
– udzielanie wsparcia finansowego w formie zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych oraz stypendiów,
– dofinansowywanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, pobytu w sanatoriach lub domach opieki społecznej,
– organizowanie pomocy rzeczowej,
– niesienie wszelkiej pomocy, w tym dostarczania pomocy humanitarnej, ludziom (także za pośrednictwem instytucji i organizacji ich wspierających) dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, konfliktów zbrojnych i wojen, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu i zdrowiu zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju.

Gorąco liczymy na Państwa darowizny na rzecz Fundacji i zapewniamy, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie ze statutem, dla dobra potrzebujących.

Mariusz Janikowski
Prezes
Fundacji Lekarze Lekarzom 

Kolejna pomoc do Szpitala. Św. Mikołaja we Lwowie

Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi dotarła do Lwowa kolejna nasza pomoc dla walczącej Ukrainy.
Do Szpitala. Św. Mikołaja we Lwowie przekazaliśmy generator ultradźwiękowy do oczyszczania ran SonicOne Bonescalpel.
Dzięki zasilaniu konta Fundacji Lekarze Lekarzom dobrowolnymi datkami jesteśmy w stanie nieść pomoc dla ukraińskiej ochrony zdrowia w tych trudnych czasach.

Podziękowanie z Tanzanii

Fundacja Lekarze Lekarzom otrzymała podziękowania za wsparcie finansowe misji polskich lekarzy w Tanzanii. Dzięki nam zakupiono dla potrzeb misji między innymi komputerowe urządzenie do znieczuleń. Niech służy dla wszystkich.

Pomoc Fundacji Lekarze Lekarzom dotarła do Afryki.

Spełniliśmy prośbę grupy polskich lekarzy dentystów z Dolnego Śląska, którzy wspierają działania Katolickiej Misji Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Maganzo w Tanzanii. Fundacja sfinansowała zakup podstawowego sprzętu stomatologicznego oraz komputerowego systemu do znieczulania. ...

Sprzęt przekazany do Winnicy

Fundacja Lekarze Lekarzom przekazała do Winnicy sprzęt medyczny oraz przedmioty stanowiące wyposażenie szpitala. Przekazane do Winnicy rzeczy stanowią dar od lekarzy z Hiszpanii, którzy w ramach współpracy z Fundacją przesyłają niezbędną pomoc.

Dar Fundacji Lekarze Lekarzom dla Ukrainy

Na Ukrainę trafiły kolejne karetki zakupione ze środków Fundacji Lekarze Lekarzom. Karetki trafiły do szpitali we Lwowie i jego okolicach. W środę dwie karetki przyjechały pod siedzibę Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, gdzie zostały wypełnione materiałami medycznymi sfinansowanymi przez Fundację. Na Ukrainę trafiły m.in. specjalistyczne materiały do opatrywania ran, nici chirurgiczne i pampersy. W sumie Fundacja Lekarze Lekarzom sfinansowała kupno pięciu karetek. Wszystkie już służą mieszkańcom Ukrainy.

Skontaktuj się z Fundacją

adres

Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana III Sobieskiego 110
00-764 Warszawa