Pomóż nam pomagać innym! Nr konta Fundacji: PL 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541 Bank Pekao S.A. SWIFT, BIC: PKOPPLPW

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, że powołana przez Naczelną Radę Lekarską w maju 2011 r. „Fundacja Lekarze Lekarzom” uzyskała osobowość prawną i rozpoczęła swą działalność.

Zgodnie z założeniami pragniemy:
– udzielać pomocy finansowej lekarzom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, przede wszystkim z powodu następstw klęsk żywiołowych, ale też innych nadzwyczajnych okoliczności,
– pomagać materialnie owdowiałym małżonkom lekarzy,
– organizować pomoc dla  szczególnie uzdolnionych dzieci lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
– prowadzić działalność w zakresie pomocy materialnej lekarzom emerytom, rencistom  i kolegom nie wykonującym zawodu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Planujemy ponadto wspierać finansowo inicjatywy samorządu zawodowego lekarzy  w zakresie opieki zdrowotnej i i społecznej.
Przewidujemy również organizowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych.
Cele te chcemy realizować poprzez:
– udzielanie wsparcia finansowego w formie zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych oraz stypendiów,
– dofinansowywanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, pobytu w sanatoriach lub domach opieki społecznej,
– organizowanie pomocy rzeczowej.

Gorąco liczymy na Państwa darowizny na rzecz Fundacji i zapewniamy, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie ze statutem, dla dobra potrzebujących.

Mariusz Janikowski
Prezes
Fundacji Lekarze Lekarzom

15 marca do Szpitala Św. Mikołaja we Lwowie dojechał pierwszy tir od Fundacji Lekarze Lekarzom wypełniony zaopatrzeniem medycznym.

Zapraszamy do wpisu zawierającego wideorelację.

Mariusz Janikowski
Prezes
Fundacji Lekarze Lekarzom