Pomoc Fundacji Lekarze Lekarzom dotarła do Afryki.

20 luty 2023r.
Spełniliśmy prośbę grupy polskich lekarzy dentystów z Dolnego Śląska, którzy wspierają działania Katolickiej Misji Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Maganzo w Tanzanii. Fundacja sfinansowała zakup podstawowego sprzętu stomatologicznego oraz komputerowego systemu do znieczulania.

Tym razem Kenia i misja medyczna i zakup unitu stomatologicznego.
Fundacja wsparła lekarzy dentystów uczestniczących w pracach misji medycznej należącej do kenijskiej prowincji franciszkanów. Od początku istnienia misja była wspierana przez pracę polskich lekarzy i pielęgniarek. Oczywiście, jak każda misja stała, tak i ta posiada personel stały – lokalne pielęgniarki i felczerów. Działalność sprowadzała się do doraźnej pomocy i, co ważniejsze, do próby polepszania jakości świadczonych usług przez szkolenie personelu stałego i doradzanie w kwestiach organizacyjnych. Natomiast warto wspomnieć, że potencjał działalności misyjnej jest zdecydowanie większy – chociażby właśnie otwarcie na nowo gabinetu stomatologicznego pozwoli na pracę misyjną lekarzy dentystów.