Podziękowanie z Tanzanii

04 maja 2023r.

Fundacja Lekarze Lekarzom otrzymała podziękowania za wsparcie finansowe misji polskich lekarzy w Tanzanii. Dzięki nam zakupiono dla potrzeb misji między innymi komputerowe urządzenie do znieczuleń. Niech służy dla wszystkich.

Mobirise