Pomoc medyczna w związku z wojną w Ukrainie

Informujemy, że Fundacja Lekarze Lekarzom czynnie zaangażowała się w pomoc medyczną w związku z wojną w Ukrainie. Działania Fundacji Lekarze Lekarzom będą koncentrowały się przede wszystkim na zakupie sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, celem ich dalszego przekazania podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy medycznej zarówno w Polsce, jaki i w Ukrainie.

Nr konta Fundacji:  31 1240 6263 1111 0010 4779 2541 Bank Pekao S.A.  

Kontakt:

Adres e-mail: fundacja@hipokrates.org

Tel. (22) 559 13 22, (22) 559 13 35